راه اندازی سانترال

برای ایجاد یک شبکه داخلی در یک مجموعه یا شرکت ، ادارات و کارگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد که در آن برای اشتراک گذاشتن تعدادی خطوط شهری برای استفاده تمام داخلی ها به وجود می آید در اصل یک دستگاه سانترال مانند یک مخابرات کوچک برای یک مجموعه می ماند از امکانات ویژه یک دستگاه سانترال می توان در یک شرکت کوچک و یا حتی در یک فروشگاه را در بر میگیرد که برای اشتراک گذاشتن خطوط شهری تلفن گویا و دسترسی آسان بدون هزینه داخلی ها به یکدیگر و اشتراک لولزم مخابراتی بین داخلی ها و غیره اشاره کرد . یک دستگاه سانترال با هزینه بسیار کم و قابل ارتقاع میتواند نهایت لذت درمحیط کار یک مجوعه را فراهم آورد.

راه اندازی تلفن سانترال TES,TEM,TDE,TDA,NS ، راه اندازی VOIP بین مراکز تلفن ، راه اندازی(ریجیستر کردن ) گوشی های IP ، راه اندازی سیستم DISA ، .

راه اندازی خطوط E1 و SIP (خطوط ۵ رقمی) عیب یابی و تهیه ی کلیه تجهیزات مرتبط با مراکز تلفن ، انجام کلیه ی کارهای سخت افزاری مراکز تلفن و شبکه،


co-ext-panasonic-pbxبرای ایجاد یک شبکه داخلی در یک مجموعه یا شرکت ، ادارات و کارگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد که در آن برای اشتراک گذاشتن تعدادی خطوط شهری برای استفاده تمام داخلی ها به وجود می آید در اصل یک دستگاه سانترال مانند یک مخابرات کوچک برای یک مجموعه می ماند از امکانات ویژه یک دستگاه سانترال می توان در یک شرکت کوچک و یا حتی در یک فروشگاه را در بر میگیرد که برای اشتراک گذاشتن خطوط شهری تلفن گویا و دسترسی آسان بدون هزینه داخلی ها به یکدیگر و اشتراک لولزم مخابراتی بین داخلی ها و غیره اشاره کرد . یک دستگاه سانترال با هزینه بسیار کم و قابل ارتقاع میتواند نهایت لذت درمحیط کار یک مجوعه را فراهم آورد.

راه اندازی تلفن سانترال TES,TEM,TDE,TDA,NS ، راه اندازی VOIP بین مراکز تلفن ، راه اندازی(ریجیستر کردن ) گوشی های IP ، راه اندازی سیستم DISA ، .

راه اندازی خطوط E1 و SIP (خطوط ۵ رقمی) عیب یابی و تهیه ی کلیه تجهیزات مرتبط با مراکز تلفن ، انجام کلیه ی کارهای سخت افزاری مراکز تلفن و شبکه،